Video je siromašno i gladno dete i izgubio veru, a onda je DOBIO ODGOVOR kojim svi treba da se vodimo!


Jednom je jedan mudrac počeo da sumnja u Božju dobrotu. Na to ga je navelo posmatranje tolikih nevolja na svetu.

Foto: Pixabay

Jednom prilikom ugledao je devojčicu kako u pocepanoj haljinici drhti od zime na ulici. Kad je ugledao to siromašno stvorenje kako trpi, u svom srcu pomisli:

– O Bože, kako možeš tako nešto da dopustiš? Zar ne možeš za tu sirotu devojčicu baš ništa da učiniš? – odmah je dobio odgovor na svoje pitanje:
– Mogu! Stvorio sam tebe!

Da li je to možda lekcija za svakog od nas? Bog računa na nas, da ćemo mi, koji smo primili više, pomoći onima koji su primili manje