MOĆAN I MUDAR SAVET OCA TADEJA: Kada postite, ovo ne smete da zaboravite


Tokom posta je izuzetno važno da se redovno obraćamo Gospodu. Inače, post bez odlaska u crkvu i prave i iskrene molitve je isto kao da držite dijetu.

Možda vas ovo interesuje?

Osnovno učenje oca Tadeja jeste da je Bog svuda, i da pomaže svakome:

„I slabima i jakima, svakome kome je pomoć potrebna. Zato neprestano treba vežbati sebe da srce otvorimo Bogu“.

Otac Tadej kaže: „I molitva je vežba. Ako stalno ponavljamo molitvu, ona prelazi u osećanje. O tome su govorili Sveti oci.

Mnogi ljudi na početku duhovnog života dobijaju blagodat, ali ona se, zbog naših grehova, kasnije povlači, pa se opet javlja. Kad se neko od srca obrati Bogu umnom molitvom, postepeno se na nju navikne i stekne radost i mir, koji nisu od ovoga sveta.

I ta radost se stekne, pa se povremeno izgubi. Ali, blagodatna molitva je neiskazana radost, koja se ne može uporediti ni sa čim od ovog sveta.“

(Izvor: Stil / Mediji)

Možda vas ovo interesuje?