Lučindan: Na Njegovim Moštima Dešavaju Se ČUDA, A POSEBNO Kad Su U Pitanjuove Neizlečive BOLESTI


Apostol i sveti jevanđelist Luka bio je Grk, rodom iz Antiohije, od neznabožačkih roditelja. U mladosti je izučio grčku filozofiju, medicinu i živopis.

Došavši u Jerusalim, upoznao je lik i delo našeg Isusa Hrista i bio svedok njegovih čuda. Poverovavši u Gospoda, bio je uvršten u sedamdeset apostola i poslat na propoved. Zajedno sa Kleopom, video je vaskrslog Hrista na putu za Emaus.

sveti-luka-1446240836-774347

Po silasku Svetog Duha na apostole vratio se u rodnu Antiohiju i tamo postao pomoćnik apostola Pavla. Čuven je po svom Jevanđelju –

Pratio je apostola Pavla na drugom i trećem misionarskom putovanju, od Filipa do Rima. Na molbu hrišćana napisao je Jevanđelje, oko 60. godine nakon Hrista. To je treće jevanđelje (po redosledu u Novom zavetu) i pored njega Dela apostolska. Posvetio ih je Teofilu, knezu Agaje.

Posle smrti apostola Pavla, nastavio je da propoveda Jevanđelje po Italiji, Dalmaciji, Makedoniji i drugim zemljama. Bavio se živopisom i prvi je naslikao ikone Isusa Hrista, Bogorodice i apostola Petra i Pavla. Te ikone su bile uzor svim kasnijim ikonama, zbog čega se sveti Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa.

Prema predanju, apostol Luka je imao 84. godine kad su ga uhvatili idolopoklonici i ubili obesivši ga o granu masline u gradu Tebi Beotijskoj.

U četvrtom veku naročito se pročulo mesto gde su počivale časne mošti svetoga Luke, zbog isceljivanja koja su se zbivala nad njima –

Osobito isceljivanje od bolesti očiju karakteristično je za ove svete mošti. Car Konstantin naredio je da se prenesu u prestonicu, u hram svetih Apostola. U vreme prenošenja ovih svetih moštiju od obale morske u sveti hram, dogodilo se jedno veliko čudo.

Neki evnuh Anatolije, na službi u carskom dvoru, beše dugo bolestan od neizlečive bolesti. Kada je čuo da se u grad unose svete mošti svetoga Luke, on se od sveg srca stade moliti svetom apostolu i evangelisti za isceljenje. Jedva ustavši sa postelje on naredi da ga vode u susret kovčegu sa moštima svetoga Luke. A kada ga dovedoše do kovčega, on se pokloni svetim moštima i s verom se dotače kivota, i tog časa dobi potpuno isceljenje i postade savršeno zdrav.

Srpski despot Đurađ otkupio je od Turaka svete mošti ovog apostola i jevanđeliste jer su i Srbi mnogo verovali i čuli za njegova čuda.