AKO NEMATE NOVAC, POSAO I SREĆE U LJUBAVI POMOLITE SE OVAKO: Čudotvorna molitva Svete Ksenije Petrogradske


Molitva Svete Ksenije Petrogradske poznata je svim pravoslavcima.

Molitva služi da se čovekova duša spoji sa Bogom. Moleći se, čovek svoju dušu olakšava, okrepljuje svoj duh i dobija novu božansku snagu.

Mnogi lakše prevazilaze sve životne probleme uz pomoć molitve. Međutim, treba znati i kom svecu treba da se obratimo kada zapadnemo u određene neprilike.

Molitva Svetoj Kseniji Petrogradskoj najviše pomaže ljudima, koji su u oskudici sa novcem, nezaposleni su ili imaju ljubavne probleme.

Molitva Svete Ksenije Petrogradske:

“O, sveta sveblažena mati Ksenijo! Ti si pod zaklonom Svevišnjega živela vođena i ukrepljivana Bogomajkom.

Glad i žeđ, studen i vrelinu, uvrede i gonjenja pretrpela si, dar prozorljivosti i čudotvorstva od Boga si dobila i pod zaštitom Svemogućeg pokoj našla. Sada te Sveta Crkva kao miomirisni cvet proslavlja stojeći na mestu tvog pogrebenja, pred ikonom tvojom svetom i kao živoj, koja si sa nama, molimo ti se: primi molitve naše i prinesi ih prestolu Milosrdnog Oca nebeskog i imajući smelost pred Njim, izmoli večno spasenje onima koji tebi pritiču, obilje blagoslova za dobra dela i pregnuća naša i izbavljenje od svih nedaća i žalosti.

Zastupi svetim tvojim molitvama pred Prestolom Svemilostivog Spasitelja našeg nas nedostojne i grešne.

Pomozi, Sveta blažena mati Ksenijo, deci da se svetlošću Svetoga krštenja ozare i pečatom Duha Svetoga zapečate, da se dečaci i devojčice u veri, čestitosti i bogobojažljivosti vaspitavaju i uspeha u učenju imaju, da se bolesni i slabi iscele, porodičnu ljubav i slogu nispošlji, monahe udostoj da se dobrim podvigom podvizavaju i od uvreda ih ogradi, pastire u kreposti Duha Svetoga učvrsti, narod i zemlju našu u miru i spokojstvu sačuvaj i sažali se na one koji su u predsmrtni čas lišeni pričešća Svetim Hristovim Tajnama.
Ti si nam nada i uzdanje, brzo uslišenje i izbavljenje, tebi blagodarnost uznosimo i s tobom slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin!”
(Izvor: Espreso/Opanak)